Kinesiotaping

Metoda "plastrowania" została opracowana przez japońskiego chiropraktyka doktora Kenzo Kase. w latach siedemdziesiątych XX wieku. Polega ona na aplikacji specyficznych taśm na skórę pacjenta, dzięki czemu osiągnąć można różne efekty terapeutyczne w zależności od sposobu aplikacji.

Taśmy oddziaływają bezpośrednio na skórę (czyli na zakończenia nerwowe i receptory bólowe, czucia dotyku powierzchniowego oraz czucia głębokiego), a poprzez nią na powięzie, mięśnie, układ limfatyczny i dalej ich wpływ przenosi się na układ nerwowy, krwionośny oraz układ stawowy, co pozwala na wszechstronne wykorzystanie tej techniki w procesie terapeutycznym.

Kinesiology Taping stosuje się:
Cechami charakterystycznymi plastra są: elastyczność i rozciągliwość tylko na długość, ciężar i grubość zbliżone do parametrów skóry, hipoalergiczność i właściwości wodoodporne. Plastry nie są nasączone żadnym lekiem - dzięki czemu mogą być techniką terapeutyczną lub wspomagającą proces terapii każdego pacjenta, niezależnie od wieku i innych dolegliwości - ich efektywność zależy od techniki i rodzaju aplikacji.

Kinesiology taping jest bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów, nie wyklucza innych form terapii, efekty widoczne wkrótce po zklejeniu i utrzymują się po usunięciu plastra.

Więcej o tej formie terapii na www.kinesiologytaping.pl i www.ireha.eu.