Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne / Program

Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne

DZIECIĘCA NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY NEUROFIZJOLOGICZNEJ

PROGRAM WARSZTATÓW

MODUŁ I PODSTAWOWY

1. Diagnostyka neurologopedyczna według SMSET , GMFCS , ICD-10

2. Prezentacja najnowszych sposobów postępowania diagnostycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u pacjentów z obciążonym wywiadem neurologicznym.

3. Studium przypadku - Demonstracja procedury diagnostycznej i terapeutycznej na przykładzie pacjenta z uszkodzeniem OUN

4. Strategie karmienia terapeutycznego według koncepcji neurorozwojowej; nauka wspomagań, kontroli oralnych, trakcji i techniki pressure. (zajęcia praktyczne)

5. Praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych w pracy z pacjentami w wieku przedszkolnym ze zdiagnozowanymi problemami rozwojowymi o etiologii ośrodkowej

6. Etiopatologia zaburzeń dysfagicznych – postępowanie diagnostyczne i koncepcje leczenia. Wady genetyczne, choroby mózgu, zespoły neurologiczne.

MODUŁ II ROZWIJAJĄCY /0-1 rż/ 

1. Patofizjologia orofacjalna

2. Zaburzenia przebiegu reakcji odruchowych – badanie, obserwacja kliniczna

3. Stymulacja funkcji ssania – zajęcia praktyczne

4. Treningi korekcji terapeutycznej w ramach żywienia terapeutycznego i leczenia żywieniowego /aktualne standardy kliniczne/

5. Wspomagania oralne i pozycjonowanie – zajęcia praktyczne

6. Rozwiązywanie problemów klinicznych w obszarze zaburzeń żywienia u niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym lub z grupy ryzyka

7. Dyskusja panelowa, studium przypadku.

Pomoce - każdy uczestnik powinien przygotować:

Zapisz się na warsztaty // przejdz do zapisów - liczba miejsc ograniczona