Małgorzata Mroziak

image
  • z powołania nauczyciel nauczania początkowego,
  • z zamiłowania logopeda pracujący od 1995 w Szkole Podstawowej Integracyjnej,
  • pasjonat Ruchu Rozwijającego praktykujący od 20 lat prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą zdrową jak również z osobami z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi oraz różnym rodzajem niepełnosprawności,
  • stypendystka programu East Central European Scholarship Program w zakresie Educational Leadership-pedagogika specjalna i integracyjna realizowanego na Georgetown University i George Washington University w Waszyngtonie DC, USA
  • od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ( certyfikat nr 49) i aktywny działacz Interantional Sherborne Foundation,
  • pierwszy w Polsce licencjonowany analityk ruchu Rudolfa Labana (CMA- Certified Movement Analyst), Laban Institute of Movement Studies, New York, USA, 2012

Od wielu lat współpracuje z aCentrum w ramach prowadzenia szkoleń z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne